Mangletre (også kalt manglebrett) er noe av det mest rørende og spennende som finnens i folkekunsten. Dette gamle redskapet er strykejernets tippoldefar og teppebankerens fetter. Mangling av tekstiler bestod i å glatte dem ut etter vask. Mangletreet ble skåret ut i ett trestykke (vanligvis eik, bøk eller furu). Det ble alltid brukt sammen med en rund trestokk (kalt rull, kavle eller manglestokk). Fuktig tøy (håndklær, kluter, laken...) ble rullet stramt rundt stokken. Med høyre hånd på håndtaket og venstre hånd flat på enden av fjøla, presset husmødrene treet mot rullen og skjøv den frem og tilbake. Slik ble tøyet glattet ut.

Finsk bondekone med mangletre og manglestokk, 1800-tallet

Finsk bondekone med mangletre og manglestokk, 1800-tallet

Det er vanskelig å stedfeste opprinnelsen nøyaktig, men mye tyder på at de første som spredte mangletre langs Nord-Europas kyster, var vikingene. Det eldste brettet vi vet om, ble funnet i nærheten av Bergen og er datert 14441. Mangletre før 1600 var enkelt utformet og ikke dekorert med rosemaling eller stiliserte håndtak. Dette sobre og ensartede formspråket tyder på at manglebrettene dengang var husholdningsredskap som kun hadde nytteverdi.

Svensk mangletre datert ‘ANNO 1560’ (privat samling)

Svensk mangletre datert ‘ANNO 1560’ (privat samling)

På 1600-tallet ble mangletrærne pyntet med utskjæringer, både karveskurd og flatskurd, og gjerne malt i én til tre farger. Man gikk bort ifra den opprinnelige minimalismen. Håndtakene ble til hester, havfruer eller løver, stilisert eller realistisk, enkelte ganger til og med abstrakt eller barokk2. Allerede fra 1610, ble manglefjæl med ornamenter utbredt og hver region utviklet egne stiler, motiver og mønstre. Bilthuggere startet verksteder hvor de skar ut flere brett av samme modell. Bare farger og motivenes anretning varierte fra brett til brett. Også amatører skar ut mangletre. Ferdighetene til den enkelte treskjærer hadde betydning for brettenes kvalitet og fantasi.

Dansk manglebrett med en galopperende hest, turtelduer, et hjerte og sammenflettede initialer, med den original manglestokken, rundt 1780 (privat samling)

Dansk manglebrett med en galopperende hest, turtelduer, et hjerte og sammenflettede initialer, med den original manglestokken, rundt 1780 (privat samling)

Det nye fokuset på estetikk vitner om endring i betydning. Mandeltreet forble et nytteredskap, men ble også, etterhvert, en romantisk gave som friere gav sine utkårede før bryllupet. Om brettet var vakkert og kyndig utformet, gav dette kvinnen indikasjoner på at beileren var velstående. I noen regioner, sier legenden, formaliserte manglebrettet forlovelsen. Den håpefulle hengte et mangletre på sin elskedes ytterdør. Ble det hengende, betød dette avslag, og den forsmådde beundreren kunne ikke gi det brukte brettet til en annen kvinne. Dette kan forklare hvorfor noen brett hverken har initialer (vanligvis tre) eller dato (bryllupsår), og at feltet som er tiltenkt dette står tomt.

Norsk mangletre av « Løvemesteren » (ukjent), med akantusblader og kongekrone. modellen ble senere kopiert av andre håndverkere, rundt 1840 (forhenværende W.J. Shepherds samling)

Norsk mangletre av « Løvemesteren » (ukjent), med akantusblader og kongekrone. modellen ble senere kopiert av andre håndverkere, rundt 1840 (forhenværende W.J. Shepherds samling)

Mangletreproduksjonen nådde sitt høydepunkt på slutten av det 1700-tallet. Da var de regionale stilene så etablerte at man med ganske stor sikkerhet kan si hvor de enkelte brettene kommer fra. Tradisjonen strakte seg fra Alsace i Frankrike til Russland, via Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland og de britiske øyer. I mindre grad kom den også til enkelte land i Sentral- og Øst-Europa. Omtrent i 1860 begynte brettene å minke i omfang og stilen tapte seg. Dette tyder på at den symbolske verdien var gått tapt og at manglebrettene dermed ble nedprioritert. Ornamenteringen bar preg av mekaniske gjentagelser, perfekt symmetri ble foretrukket og maling erstattet utskjæringer. Fantasien avtok. Selv om enkelte kvinner brukte mangletrær helt frem til 1950, var de på den tiden kun gjenlevninger fra fortiden. Dette fantastiske håndverket er nå borte.

Stilisert mangletre fra Danemark, fra et berømt verksted i Sigersted, datert 1804, med to fugler, et hjerte, en vase med blomster samt flere hus (privat samling)

Stilisert mangletre fra Danemark, fra et berømt verksted i Sigersted, datert 1804, med to fugler, et hjerte, en vase med blomster samt flere hus (privat samling)

 

1 Dette er bevart på Norsk Folkemuseum i Oslo med registreringsnummer NM.0049693.

2 Bortsett fra hollandske mangletre (som oftest fra Frise-provinsen) som aldri har hatt stiliserte håndtak.

Har du et mangletre til salgs?

Jeg er en belgisk samler som i mange år har interessert meg for skandinavisk, fransk og europeisk håndverk, samt skandinavisk kunst og folklore. Opprinnelig samlet jeg på gamle redskap og strykejern, men jeg er nå på utkikk etter mangletre fra tiden før 1900. Jeg ønsker å kjøpe manglebrett uansett opprinnelse: Skandinavia (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island), Nederland, Tyskland, Alsace (Frankrike), Østerrike, de britiske øyer, Sentral-Europa, Øst-Europa og Russland. Jeg ser etter både enkle, rustikke varianter og sirlig utskårne og/eller rosemalte brett, med eller uten stiliserte håndtak (i form av hest, havfrue eller løve). Hvis du har et mangletre til salgs eller ønsker mer informasjon om et mangletre du eier, kan du kontakte med meg (på engelsk) på e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Detalj fra arkaisk svensk mangletre med sjeldent føll under det hesteformede håndtaket. Datert 1731 (privat samling)

Detalj fra arkaisk svensk mangletre med sjeldent føll under det hesteformede håndtaket. Datert 1731 (privat samling)

 

Dansk mangletre med geometriske mønster (hjul, sirkel, rose, rosett, sikksakk) og møbelstifter, datert 1795 (privat samling)

Dansk mangletre med geometriske mønster (hjul, sirkel, rose, rosett, sikksakk) og møbelstifter, datert 1795 (privat samling)

 

Dansk mangletre med stilisert hest, datert 1774 (privat samling)

Dansk mangletre med stilisert hest, datert 1774 (privat samling)

https://www.mangelbrade.se

https://www.trafakefli.com

https://www.manglebraet.com